درباره ما

باشگاه سرمایه, پایگاه خبری اقتصادی, اجتماعی با بیش از 8 سال فعالیت و با مجوز رسمی از  اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی است.

مدیرمسوول و سردبیر: حمید رضا کریم پور