سیاسی

چین همه ما را تغییر خواهد داد!

چین با «کارت ایران» مقابل آمریکا بازی می کند؟ سفر اخیر رئیسی به چین را می توان تلاشی از سوی رئیس جمهور چین برای ترغیب واشنگتن به کاهش موضع تهاجمی فزاینده در قبال کشورش دانست. ادامه مطلب